X-50/51 PB DD

Dishwasher - 230V/50Hz/1~

View Spec Sheet